خط لوله انتقال آب به یاسوج - ٦ اینچ به طول 30 کیلومتر
خط لوله انتقال آب به یاسوج - ٦ اینچ به طول 30 کیلومتر
پایان یافته
1346/02/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
یاسوج