مخازن بتنی آب آشامیدنی در شهر های مختلف خوزستان
مخازن بتنی آب آشامیدنی در شهر های مختلف خوزستان
پایان یافته
1358/01/01
1400/12/25
کار فرما
سازمان آب و برق خوزستان
موقعیت جغرافیایی
هندیجان - رامشیر
توضیحات
طرح تامین آب آشامیدنی شهرهای خوزستان