خط لوله انتقال گاز 30 اینچ بیستون - کرمانشاه به طول 34 کیلومتر
خط لوله انتقال گاز 30 اینچ بیستون - کرمانشاه به طول 34 کیلومتر
پایان یافته
1394/01/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت نفتانیر
موقعیت جغرافیایی
کرمانشاه