احداث چهار دستگاه مخزن متانول به روش EPCC
احداث چهار دستگاه مخزن متانول به روش EPCC
آینده
1394/01/01
1400/10/29
کار فرما
شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه
موقعیت جغرافیایی
عسلویه