طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی - خط لوله صادراتی انتقال نفت و گاز
طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی - خط لوله صادراتی انتقال نفت و گاز
پایان یافته
1393/01/01
1400/10/29
کار فرما
شرکت نفت و گاز پرشیا
موقعیت جغرافیایی
اهواز