پروژه پالایشگاه گاز بید بلند II قسمت خط لوله ومخازن بصورت EPC
پروژه پالایشگاه گاز بید بلند II قسمت خط لوله ومخازن بصورت EPC
در دست اجرا
1394/01/01
1400/10/29
کار فرما
شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
موقعیت جغرافیایی
ماهشهر-بهبهان