احداث مخازن نگهداری نفت خام به ظرفیت 10 میلیون بشکه به روش EPC
احداث مخازن نگهداری نفت خام به ظرفیت 10 میلیون بشکه به روش EPC
آینده
1391/01/01
1401/02/10
کار فرما
شرکت پترو امید آسیا
موقعیت جغرافیایی
بندر گناوه
توضیحات
گناوه