محدوده 2 پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی
محدوده 2 پالایشگاه فاز 13 پارس جنوبی
پایان یافته
1394/01/01
1400/10/29
کار فرما
شرکت پترو پایدار ایرانیان
موقعیت جغرافیایی
عسلویه