محدوده 20و30 پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس بصورت EPC
محدوده 20و30 پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس بصورت EPC
پایان یافته
1390/01/01
1400/10/29
کار فرما
شرکت فرادست انرژی فلات
موقعیت جغرافیایی
بندر عباس