مخازن بوتان و پروپان فازهای 20و21 پارس جنوبی بصورت EPC
مخازن بوتان و پروپان فازهای 20و21 پارس جنوبی بصورت EPC
پایان یافته
1390/01/01
1400/10/29
کار فرما
مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)
موقعیت جغرافیایی
عسلویه