واحد CGC پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
واحد CGC پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
پایان یافته
1382/01/01
1400/11/02
کار فرما
شرکت نفت مناطق مرکزی
موقعیت جغرافیایی
خانگیران