پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد فاز 2- خانگیران
پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد فاز 2- خانگیران با ظرفیت تولید 500 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در روز
پایان یافته
1376/01/01
1400/12/22
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
خانگیران
توضیحات
پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد فاز2- خانگیران با ظرفیت تولید 500 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در روز