تاسیسات خشکی فازهای 4 و 5 پارس جنوبی
تاسیسات خشکی فازهای 4 و 5 پارس جنوبی
پایان یافته
1381/01/01
1400/11/02
کار فرما
آجیپ ایران
موقعیت جغرافیایی
عسلویه