واحد بهره برداری و نمک زدائی شماره ٦ مارون خط لوله گاز ٢٠ اینچ و خط لوله اصلی ٢٤ اینچ نفت خام
واحد بهره برداری و نمک زدائی شماره ٦ مارون خط لوله گاز ٢٠ اینچ و خط لوله اصلی ٢٤ اینچ نفت خام
پایان یافته
1356/03/01
1400/11/03
کار فرما
شرکت سهامی خاص خدمات نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
مارون - اهواز