ابنیه و نصب تاسیسات کارخانه تولید اسید سولفوریک پالایشگاه آبادان
ابنیه و نصب تاسیسات کارخانه تولید اسید سولفوریک پالایشگاه آبادان
پایان یافته
1356/01/01
1400/11/03
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
آبادان