کارخانه نم زدائی گاز گورزین (گازرسانی جزیره قشم)
کارخانه نم زدائی گاز گورزین (گازرسانی جزیره قشم)
پایان یافته
1355/01/01
1401/01/14
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
جزیره قشم
توضیحات
پالایشگاه نم زدایی گاز گورزین قشم 1