توسعه واحد بهره برداری 185000 بشکه ای شماره 2 اهواز
توسعه واحد بهره برداری 185000 بشکه ای شماره 2 اهواز
پایان یافته
1352/05/01
1400/11/04
کار فرما
شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
اهواز