واحد بهره برداری ساسان و تاسیسات آب شیرین کن
واحد بهره برداری ساسان و تاسیسات آب شیرین کن
پایان یافته
1350/01/01
1401/01/15
کار فرما
شرکت نفت لاوان (لاپکو)
موقعیت جغرافیایی
جزیره لاوان
توضیحات
احداث واحد بهره برداری نفت خام حوزه ساسان و دستگاه آب شیرین کن در جزیره لاوان