پایانه نفتی در پالایشگاه کرمانشاه برای خطوط لوله ٨ اینچ نفت خام
پایانه نفتی در پالایشگاه کرمانشاه برای خطوط لوله ٨ اینچ نفت خام
پایان یافته
1349/03/01
1400/11/04
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
کرمانشاه