تلمبه خانه نفت شهر
تلمبه خانه نفت شهر
پایان یافته
1349/06/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
نفت شهر
توضیحات
احداث تلمبه خانه انتقال نفت خام به پالایشگاه کرمانشاه پایطاق سرپلذهاب نفت شهر