تلمبه خانه تقویتی نفت شهر پایطاق سرپل ذهاب
احداث تلمبه خانه انتقال نفت خم به پالایشگاه کرمانشاه نفت شهر پایطاق سرپل ذهاب
پایان یافته
1349/05/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
پایطاق
توضیحات
احداث تلمبه خانه انتقال نفت خام به پالایشگاه کرمانشاه پایطاق سرپلذهاب نفت شهر