تاسیسات سرچاهی گاز (گازرسانی جزیره قشم)
تاسیسات سرچاهی گاز (گازرسانی جزیره قشم)
پایان یافته
1345/02/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
جزیره قشم
توضیحات
احداث اسکله بارگیری لافت