خط لوله 56 اینچ فازهای 4 و 5 پارس جنوبی بطول 67 کیلومتر
خط لوله 56 اینچ فازهای 4 و 5 پارس جنوبی بطول 67 کیلومتر
آینده
1380/02/01
1400/12/25
کار فرما
آجیپ ایران
موقعیت جغرافیایی
پرک
توضیحات
خط لوله 56 اینچ انتقال گاز ساحلی از فازهای 4 و 5 منطقه پارس جنوبی عسلویه استان بوشهر