خط لوله 56 اینچ لوپ تقویتی خط انتقال گاز سراسری دوم (تشان - 60 کیلومتر)
خط لوله 56 اینچ لوپ تقویتی خط انتقال گاز سراسری دوم (تشان - 60 کیلومتر)
پایان یافته
1383/01/01
1400/11/04
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
تشان