طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی - خط لوله صادراتی انتقال نفت و گاز
طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی - خط لوله صادراتی انتقال نفت و گاز
پایان یافته
1393/02/01
1400/11/05
کار فرما
شرکت نفت و گاز پرشیا
موقعیت جغرافیایی
اهواز