محدوده 20و30 پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس
محدوده 20و30 پالایشگاه میعانات گازی بندرعباس
پایان یافته
1390/01/01
1400/11/05
کار فرما
شرکت فرادست انرژی فلات
موقعیت جغرافیایی
شرکت فرادست انرژی فلات