مخازن بوتان و پروپان فازهای 20و21 پارس جنوبی
مخازن بوتان و پروپان فازهای 20و21 پارس جنوبی
پایان یافته
1390/02/01
1400/11/05
کار فرما
مهندسی و ساختمان صنایع نفت (اویک)
موقعیت جغرافیایی
عسلویه