فاز ٢ پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
فاز ٢ پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد
پایان یافته
1377/01/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
سرخس
توضیحات
پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد فاز2- خانگیران با ظرفیت تولید 500 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در روز