خط لوله گوره /جاسک کستره 1-1
خط لوله گوره /جاسک کستره 1-1
پایان یافته
1398/01/01
1401/02/06
کار فرما
شرکت مهندسی و توسعه نفت
موقعیت جغرافیایی
گناوه
توضیحات
گوره - جاسک