پروژه بید بلند II قسمت ب- خطوط لوله و تاسیسات ماهشهر
پروژه بید بلند II قسمت ب- خطوط لوله و تاسیسات ماهشهر
در دست اجرا
1386/02/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت پالایش گاز سپهر بید بلند
موقعیت جغرافیایی
ماهشهر-بهبهان