ابنیه و نصب تاسیسات کارخانه ذوب آهن گازی اهواز
ابنیه و نصب تاسیسات کارخانه ذوب آهن گازی اهواز به روش احیای مستقیم ( با مشارکت فاسترویلر انگلستان)
پایان یافته
1354/03/01
1401/01/14
کار فرما
شرکت ملی  صنایع فولاد اهواز
موقعیت جغرافیایی
اهواز
توضیحات
ذوب آهن گازی اهواز