عملیات نصب تاسیسات بهداشتی و کنورتور ذوب آهن اصفهان
عملیات نصب تاسیسات بهداشتی و کنورتور ذوب آهن اصفهان
پایان یافته
1351/02/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت ملی ذوب آهن ایران
موقعیت جغرافیایی
اصفهان