کارخانه کک سازی و تاسیسات شیمیائی
کارخانه کک سازی و تاسیسات شیمیائی
پایان یافته
1349/01/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت ملی ذوب آهن ایران
موقعیت جغرافیایی
اصفهان