منازل کارمندان و ساختمانهای بولینگ و تعمیر گاه
منازل کارمندان و ساختمانهای بولینگ و تعمیر گاه
پایان یافته
1353/02/01
1401/01/14
کار فرما
شرکت نفت لاوان (لاپکو)
موقعیت جغرافیایی
جزیره لاوان