آزمایشگاه برای تاسیسات نفتی لاپکو
آزمایشگاه برای تاسیسات نفتی لاپکو
پایان یافته
1351/11/01
1401/01/14
کار فرما
شرکت نفت لاوان (لاپکو)
موقعیت جغرافیایی
جزیره لاوان