احداث کوی کارمندان ارشد و کارمندان مجرد و کارگران
احداث کوی کارمندان ارشد و کارمندان مجرد و کارگران
پایان یافته
1351/05/01
1401/01/15
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
جزیره لاوان