ساختمان مهمانسرای پالایشگاه کرمانشاه
ساختمان مهمانسرای پالایشگاه کرمانشاه
پایان یافته
1349/03/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
کرمانشاه