ساختمان اسکله بارگیری لافت
ساختمان اسکله بارگیری لافت
پایان یافته
1345/02/01
1401/01/14
کار فرما
شرکت سهامی اکتشافات و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
جزیره قشم
توضیحات
احداث اسکله بارگیری لافت