واحد های مسکونی سازمان مسکن
واحد های مسکونی سازمان مسکن
پایان یافته
1343/02/01
1400/12/25
کار فرما
سازمان مسکن
موقعیت جغرافیایی
کلیبر - ارسباران آذربایجان