ساختمان آموزشگاه حرفه ای
ساختمان آموزشگاه حرفه ای
پایان یافته
1340/02/01
1401/01/27
کار فرما
سازمان هلال احمر
موقعیت جغرافیایی
مشهد
توضیحات
فنی و حرفه ای مشهد