احداث ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران -EPCC
احداث ایستگاه تقویت فشار گاز دهلران -EPCC
در دست اجرا
1399/12/01
1401/04/25
کار فرما
شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت
فعالیت های اجرایی
ایلام - دهلران
توضیحات
دهلران 1