عملیات اجرایی خط لوله 36 اینچ خوراک پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس
عملیات اجرایی خط لوله 36 اینچ خوراک پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس
در دست اجرا
1396/12/01
1401/02/06
کار فرما
شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
موقعیت جغرافیایی
سردشت - زیدون
توضیحات
بید بلند خط لوله