احداث واحدهای غیرفرایندی HDPE- گچساران-EPCC2
احداث واحدهای غیرفرایندی HDPE- گچساران-EPCC2
در دست اجرا
1400/01/01
1401/02/04
موقعیت جغرافیایی
گچساران
توضیحات
گچساران