عملیات سیویل و ساختمانهای واحد پلی اتیلن سنگین گچساران
عملیات سیویل و ساختمانهای واحد پلی اتیلن سنگین گچساران
در دست اجرا
1400/01/01
1403/02/22
موقعیت جغرافیایی
گچساران
توضیحات
گچساران