احداث تلمبه خانه انتقال نفت خام به ترمینال پالایشگاه کرمانشاه در نفت شهر
احداث تلمبه خانه انتقال نفت خام به ترمینال پالایشگاه کرمانشاه در نفت شهر با مشارکت OTP فرانسه ، به صورت E.P.C .
پایان یافته
1348/01/01
1400/12/24
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
کرمانشاه
توضیحات
احداث تلمبه خانه انتقال نفت خام به پالایشگاه کرمانشاه پایطاق سرپلذهاب نفت شهر