احداث تاسیسات نمک زدایی و بهره برداری میدان نفتی ساسان
احداث تاسیسات نمک زدایی و بهره برداری میدان نفتی ساسان و دستگاه های آب شیرین کن با ظرفیت 000و200 بشکه نفت خام در روز و 000و200 گالن آب در روز
پایان یافته
1392/12/03
1401/01/15
کار فرما
شرکت نفت لاوان (لاپکو)