احداث تاسیسات واحد بهره برداری میدان نفتی فریدون جزیره خارک
احداث تاسیسات واحد بهره برداری میدان نفتی فریدون جزیره خارک با ظرفیت 000و100 بشکه نفت خام در روز
پایان یافته
1353/03/01
1400/12/24
کار فرما
شرکت نفت ایران پان امریکن (PANAM)
موقعیت جغرافیایی
جزیره خارک
توضیحات
واحد بهره برداری فریدون