احداث تاسیسات واحد بهره برداری میدان نفتی اردشیر جزیره خارک
احداث تاسیسات واحد بهره برداری میدان نفتی اردشیر جزیره خارک با ظرفیت 000و250 بشکه نفت خام در روز
پایان یافته
1353/03/01
1400/12/24
کار فرما
شرکت نفت ایران پان امریکن
موقعیت جغرافیایی
جزیره خارگ
توضیحات
واحد بهره برداری اردشیر