اجرای طرح ضربتی نفت رسانی به غرب کشور
اجرای طرح ضربتی نفت رسانی به غرب کشور خط لوله 16 اینچ نفت خام از تلمبه خانه افرینه به پالایشگاه کرمانشاه 171 کیلومتر
پایان یافته
1361/08/01
1400/12/24
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
کرمانشاه
توضیحات
طرح ضربتی انتقال نفت خام به غرب کشور - کرمانشاه