طرح محرم ، خط لوله 56 اینچ انتقال نفت خام فاز اول قسمت سوم از رودخانه موند تا بندر طاهری استان بوشهر
طرح محرم ، خط لوله 56 اینچ انتقال نفت خام فاز اول قسمت سوم از رودخانه موند تا بندر طاهری 120 کیلومتر
پایان یافته
1365/01/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
از رودخانه موند تا بندر طاهری

توضیحات
طرح محرم